Política de privacitat

Objecte

El lloc web té per objecte principal ser un portal d’informació per al moviment associatiu de pares i mares d’alumnes del centre.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

  • AMPA Escola Sant Jordi
  • Carrer de les Escoles s/n
  • Sant Vicenç de Montalt (Barcelona) 08395
  • NIF G59606889

Tractament de dades

En compliment de la normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) us informem que les dades que es facilitin voluntàriament a través dels formularis existents en la nostra web, seran incorporades a un fitxer titularitat de l’AMPA amb la finalitat de mantenir-vos informats de les nostres activitats.

Podeu exercitar els Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a ampaweb@escolasjordi.cat o bé per correu postal remetent un escrit a AMPA Escola Sant Jordi, Carrer de les Escoles s/n, 08394 Sant Vicenç de Montalt.

En cap cas les dades de caràcter personal que es sol·liciten en la pàgina web seran utilitzades per a fins distints o cedits a tercers.

Política de Privacitat

L’AMPA Escola Sant Jordi garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent.

Com a norma general, la utilització de la web www.escolasantjordiampa.com no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals.

L’usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació i omplir formularis diversos. La seva acceptació per al tractament o cessió de les dades de carácter personal, segons allò dit anteriorment, té sempre un caràcter revocable, d’acord amb allò establert per la normativa de Protecció de Dades Personals. L’AMPA Escola Sant Jordi es compromet a no cedir cap dada personal i a adoptar les mesures de seguretat que estiguin al seu abast per evitar l’accés no autoritzat a les nostres bases de dades.

En virtut del que es disposa en l’article 22 de la LSSI, l’AMPA podrà utilitzar dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades (cookies) en equips terminals dels destinataris, a condició de que aquests hagin donat el seu consentiment després d’haver-los proporcionat la deguda informació sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que es farà d’aquestes en la nostra pàgina Política de Cookies.

Continguts

Els continguts propis d’aquesta pàgina Web tenen tots els drets reservats.

Els continguts d’aquesta Web no poden utilitzar-se sense autorització de la nostra associació. Si algú vol fer-ne ús, ha de sol·licitar autorització expressa per mitjà del nostre correu electrònic: ampaweb@escolasjordi.cat identificant-se adequadament.

Ens reservem el dret d’emprendre les accions legals pertinents en el seu cas.

Algunes de les imatges d’aquesta Web han sigut extretes de diverses fonts, si això causa qualsevol molèstia al propietari directe d’aquestes imatges o algú no vol que aparegui una imatge amb la seva persona, preguem que es posi amb contacte amb nosaltres via e-mail a la següent direcció: ampaweb@escolasjordi.cat i les treurem immediatament.

Responsabilitat

L’AMPA Escola Sant Jordi no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través del mateix. L’AMPA Escola Sant Jordi tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. L’esmentada informació s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se en tot cas infal·libles, havent en el seu cas de ser contrastades amb altres fonts, prèviament a l’adopció de qualsevol estat d’opinió o decisió per part de l’usuari. Quantes opinions, mesures, o actuacions d’inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l’usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.

L’AMPA Escola Sant Jordi no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.