Menjador i acollides

Us recordem que els serveis de menjador i acollides són serveis contractats per l’AMPA per els socis.
Per poder-ne gaudir és indispensable fer part de l’associació.
Si encara no ets soci a la pàgina Com fer-se soci trobaràs totes les informacions necessàries.

Contactes

Per rebre la factura cada mes via email, us podeu posar en contacte amb la Montse Catalan i facilitar

  • email on voleu rebre la factura
  • nom i cognom del nen
  • nom de l’escola

Tarifes

  • Preu fix: 6,20€ (mínim 3 dies a la setmana. Sempre els mateixos dies)
  • Preu esporàdic: 6,80€ (avisa el dia que es queda)
  • Els dies d’excursió es facilitarà un PICNIC a tots aquells alumnes fixes de menjador que ho hagin sol·licitat a la inscripció. En cas que no es vulgui, han de comunicar-ho al servei de menjador amb un mínim de 2 dies d’antelació. Els alumnes esporàdics podran demanar el PICNIC avisant el dia abans.
  • Es domiciliarà una única quota per a tots els serveis contractats. Les quotes es domiciliaran entre els dies 30 i el 5 de cada mes, i inclouran els menús entre el dia 1 i el 30/31 del mes.
    També es domiciliarà el cost dels dinars esporàdics.

Normativa Campos Estela