Menjador i acollides

Contactes

INFORMACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

Horaris:
L’horari habitual de menjador durant el curs escolar serà de 12.30 a 15.00.
L’horari dels dies de jornada intensiva serà de 13.00 a 15.30.
L’horari d’atenció a les famílies serà de 09:00 a 09:30 h. del matí. Aquesta serà telefònica. Per a situacions excepcionals, s’haurà de concretar cita prèvia.

ALTA SERVEI DE MENJADOR PER ALUMNES NOUS

Per tal que totes i tots estiguem a punt quan arribi el moment, us adjuntem un  un link en el que us explica com descarregar-vos l’APP i donar d’alta els vostres fill@s.

Link instruccions app

Si durant el procés teniu qualsevol entrebanc, us demanem que envieu un correu a app@camposestela.com i us contactarem el més aviat possible.

ALTA/CONTINUITAT ALUMNES USUARIS DEL CURS PASSAT

Si ja teniu l’app descarregada, nosaltres farem el canvi de curs, i us mantindrem el mateix patró i contracte que teníeu. Si voleu fer algun canvi, sigui de fixe a esporàdic o a l’inrevés, o de dies que fareu ús del menjador, heu de comunicar-ho a través d’un missatge per l’app.
Si no teniu l’app descarregada del curs passat, però heu fet ús del menjador, heu de descarregar-la, i amb el vostre nif i mail, recuperar la contrasenya per poder utilitzar-la. Recordeu que, amb la situació sanitària actual, els accessos de pares i mares a l’escola estaran restringits al setembre, per tant, treballar amb l’app us serà molt útil.

ÚS SERVEI MENJADOR:
– No es pot fer ús del menjador amb pendent de pagament de cursos o mesos anteriors.
– Els alumnes que utilitzen el servei de menjador han de respectar la normativa de menjador. Cap alumne podrà marxar del menjador sense justificació i notificació prèvia.
– Les famílies rebran un informe periòdic d’hàbits i comportament per escrit per a tots els alumnes.
– Us demanem que adeqüeu l’horari d’administració de medicaments a fora d’hores de menjador. En cas que això sigui impossible, contacteu amb la coordinadora i porteu-li la prescripció del metge.
– Els alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries han de lliurar el certificat mèdic actualitzat a la coordinadora.
– Els dies d’excursió es facilitarà un PICNIC a tots aquells alumnes fixes de menjador. En cas que no es vulgui, han de comunicar-ho al servei de menjador amb un mínim de 2 dies d’antelació.

Serveis i preus:
Preu fix (mínim 3 dies a la setmana. sempre els mateixos); 6,50 €
Preu esporàdic (avisa el dia que es queda). ; 7,15€

Els usuaris fixos que no assisteixin al menjador han d’avisar abans de les 9,45 h per poder gaudir del descompte del preu del menú.
Als alumnes inscrits com a becats, no se’ls aplicarà la beca fins que no rebem la confirmació de la mateixa per part de l’escola.
En el cas de que s’anul-li una excursió per mal temps, els nens que portin el menjar de casa seva, se’ls hi cobrarà la part del monitoratge.

Domiciliació de rebuts:
Les quotes es domiciliaran el dia 1 de cada mes, i inclouran els usos del 1 al 30/31 del mes vençut.
En cas de devolució d’un rebut s’avisarà la família perquè realitzi un ingrés o una transferència bancària. Aquest ingrés es pot fer directament des de l’APP, o bé al banc i portar el comprovant bancari a la coordinadora del menjador.
Cada rebut retornat es penalitzarà amb 5,50 €, en concepte de despeses de gestió de la devolució.