0

ACTES REUNIÓ AFA DEL  DIMECRES 1 DE FEBRER 2023

La reunió comença a les 21:30h telemàticament

Assistents: Sofia Richart, Anabel Martín, Georgina Dalmau, Julie Vial, Eva Tejedor, Patricia Joaniquet,  (mare de 6è) i Esther Brunet

  1. Festa final de curs:

Es proposa la data  de la celebració que serà el 16 de juny.

Natalia, que representa els pares de 6è, comenta que amb el pressupost de l’AFA de 400 eur pagaràn part d’una Casa Rural per celebrar el final de la Primària.

També exposen, juntament amb l’Esther, de fer un Scape Room pels nens de primària amb l’objectiu de fer activitats pels nens més grans. Es valoraràn preus d’empreses per si es factible el pressupost.

Es parla també sobre el menú de la festa, donat que molta gent es porta es el propi menjar de casa.

Es mirarà de parlar amb Campos Estela de quins opcions alternatives de menús hi ha.

També es valorarà llogar uns foodtrucks.

Volen proposar de posar alguna decoració especial per la festa com llumetes.

Totes aquestes opcions es valoraran per quadrar amb pressupost de la festa i que sigui factible per tots els nens de l’escola.

          2 – Xocolatada Solidaria: objectiu recollir fons contra el Càncer Infantil

La data es el 10 de febrer.

Es farà col.laborarà amb l’Associació Familiar de Nens amb Càncer del Maresme Mariona

El dia 15 es farà un acte a l’escola al pati on cada nen tindrà un globus. A la Xocolatada es podrà vendre el globus solidari per 0,50 eur per qui volgui pogui comprar-lo i col.laborar amb l’Associació.

Campos Estela ens regala els melindros i la xocolatada.

          3 – Comissió de llibres:

Tancaments de llibres 2022-2023

Patricia Joaniquet comenta que la Montse no vol continuar a la comissió, i que menys INNOVAMAT, el benefici per AFA es 300 eur aproximat relacionat amb aquest servei.

Es comenta que no es pot deixar de donar aquest servei com AFA i es demanaran més voluntaris via whats up dels delegats.

                4 – Carta Ajuntament:

Es redacta una carta adreçada a l’Ajuntament per insistir en temes que l’escola ha comentat que volen solventar: paper de mans, equipaments pel pati, manteniments…

Es pacta fer una carta conjunta amb Sot del Camp i l’Escola Bressol, comenta tambè l’Esther, perquè també insisteixen amb fer inversions al pati que no tenen resultat.

A la reunió del Consell Escolar del 31 de gener, es va manifestar que s’ha demanant a l’Ajuntament inversions que no s’estàn efectuant, a més de la gespa a infantil que sembla que finalment es farà a més llarg termini.

            5 – Portes Obertes:

Es realitzaran el 24 febrer

Pensavem fer un díptic per entregar a les famílies que visitin l’Escola i demanar pressupost per imprimir.

Es comenta que altres anys l’Escola ho enviava per mail a les famílies i no caldria imprimir paper.

           6- Colònies Setmana Santa: 3, 4 i 5 d ‘abril

Es farà conjuntament amb l’Escola del Sot del Camp i es proposaran fer en anglès.

          7 Equipament Escolar

Proposem demanar 30 unitats de màniga llarga i màniga curta amb un cost de 5 eur curta i 6 eur llarga. El cost seria 330 eur 

Es vendràn a 3 eur més per unitat, per tenir un benefici global de 180 eur.

Es porta a votació i es vota unànimement.

La reunió finalitza a les 23:00h.

0

REUNIO AFA TELEMATICA 1 de febrer

Us convoquem a la pròxima reunió de l’AFA el dimecres 1 de febrer a les 21:30h.

La reunió es farà telemàticament. Us passem l’enllaç.

Haga clic aquí para unirse a la reunión

Els punts que es comentaràn son els següents:

1. Organització Festa final de curs

2. Organització Xocolatada solidaria

3. Tancament comptes llibres 2022-2023

4. Carta adreçada Ajuntament 

5. Portes Obertes de l’Escola

6. Colònies Setmana Santa

7. Equipament Escolar

0

ACTES REUNIÓ AFA DEL  DIMECRES 14 DE DESEMBRE 2022

La reunió comença a les 18:30 hores presencialment a la biblioteca de l’Escola Sant Jordi

Assistents: Sofia Richart, Anabel Martín, Georgina Dalmau, Mireia Rovira, Francesc Serrate, Anna Domínguez i Gemma Piqué.

1-Resposta de la Generalitat sobre l’enviament de cartes demanant vetlladors:

Serveis Territorials només ha enviat un mail directament a les Escoles on textualment el mail diu:

  • Des de la Comissió d’Ordenació del Servei Territorial Maresme – Vallès Oriental estem treballant per al repartiment equitatiu dels recursos en el territori.
  • Els comunicats  en relació a la dotació de recursos s’adrecen a la direcció del centre que us pot informar si ho estima oportú.

Atentament,

Comissió d’Ordenació Servei Territorial Maresme – Vallés Oriental

2-Casal de Nadal:

S’ha demanat quòrum pel Casal i només s’han inscrit dos nens, per lo que no es podrà portar a terme. En tot cas, a l’estiu, es tornarà a demanar quòrum.

3-Extraescolars:

S’ha fet un recompte de les famílies que no paguen AFA i només son 2: se’ls avisarà que per poder fer l’extraescolar hauran de pagar la quota anual.

Es parla de poder preparar amb anticipació les extraescolars del 2023-2024 i que a finals d’aquest curs, o com a molt tard la primera setmana de setembre, els nens puguin fer les sessions de prova per poder decidir amb temps.

També es mirarà de fer un tripting amb tota la informació de les extraescolars.

4 -Projectes Educatius:

L’escola esta buscant noves col·leccions de llibres d’inici de lectura que ens detallaran i valorar si podem finançar-los.

5 – Varis

Gemma Piqué exposa que els temes que es varen exposar al Consell Escolar al mes de setembre i que també vam detallar a la reunió de l’AFA del 4 Octubre com la falta de paper de mans o arreglar un joc de fusta del pati, s’hauria de fer més pressió a l’Ajuntament.

Aporta la iniciativa de fer una carta adreçada a l’Alcalde per insistir amb els temes.

S’acorda fer una instancia i una carta model.

La reunió finalitza a les 19:25h.

0

Aquest passat mes de Novembre s’han començat els Tallers Emocionals contractats per l’AFA a tots els grups de l’Escola. 

Fer activitats per ajudar a les competències emocionals dels nostres nens, ha estat un consens per part de l’escola i les famílies que van contestar a través de l’enquesta.

Escoles pel Benestar és una entitat reconeguda i amb llarga trajectoria, encarregada de dur a terme aquest projecte que es realitzarà mitjançant dues sessions per classe i on treballaran els següents aspectes:

– Consciència emocional

– Regulació emocional

– Autonomia emocional

– Competència social

– Competències de vida i benestar

Cal explicar que Escoles pel Benestar donarà suport als mestres amb activitats que es faran fora dels Tallers perquè el projecte tingui continuïtat i sigui el més eficaç possible.  

Esperem que tots els nen@s ho disfrutin al màxim!